zpět na úvodní stranu

Příslušenství


 


Mini Aquamaty

Mini Aquamaty

Při ohřevu vody dochází k fyzikálnímu jevu, kdy kapalina při zahřívání zvětšuje svůj objem a dochází tak k pravidelnému odkapávání vody do kanalizace. Těmto ztrátám je možné zabránit napojením expanzního zařízení mini aquamatu na vhodné místo. Po napojení aquamatu je přebytečná voda natlačena do nádoby s pryžovým vakem. Druhá část nádoby je výrobcem natlakována na přetlak 0,2MPa. Tímto tlakem je voda, která by odtekla do kanalizace během spotřeby vrácena do bojleru. Vzhledem k ceně ohřáté vody jsou náklady vynaložené na zakoupení aquamatu vráceny během dvou až tříletého provozu.

 

Kompenzátor hydraulických rázů

Mini Aquamaty

Používá se jako armatura do vodovodních systémů, tlumící negativní působení hydraulických rázů v tekutině, vznikajících pří náhlém zastavení průtoku (palcové vodovodní Baterie, elektroventily, apod.)

 

Termostatický směšovací ventil

Mini Aquamaty

Ventil se používá u systémů hygienicko - sanitárních. Jeho účelem je zabezpečení konstantní teploty směšované vody v potrubí při změně teplot v důsledku ohřevu. Ohřívaná voda může dosáhnout vysokých teplot a způsobit opaření, pokud není vhodným způsobem směšována. Aplikace směšovacího ventilu značně zvyšuje trvanlivost a spolehlivost instalovaných armatur v systému či jejich těsnění, které jak známo, rychleji korodují právě pří změnách teplot.

 

Soustava regulátorů

Mini Aquamaty

Regulátor tlaku se používá k regulaci vstupního (kolísavého) tlaku na konstantní výstupní tlak u systémů hygienicko - sanitárních jako prvek ochrany bojlerů, vodovodních armatur a dalších zařízení.

 

Úpravna vody

Mini Aquamaty

I velmi tvrdá voda po průtoku magnetickou komorou získá vlastnosti vody měkké, která staré inkrustace (vodní kámen) postupně rozmělní a jako jemný kal se dají ze zařízení vypustit (odkalit). To je jednoduchý a vysoce účinný princip čistění potrubí, bojlerů, radiátorů, ochrany teplovodních kotlů, topenářských, klimatizačních, teplárenských zařízení, výměníků atd.

www.okterm.cz
 
© Copyright, 2012, OK Term Heating